Som følge av oppgraderinger på fjernvarmen vil det i perioder være bortfall av fjernvarmen i vei 238 fredag 16.oktober mellom kl. 08:00 og 16:00. 

Longyearbyen lokalstyre beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Ved spørsmål kontakt driftsingeniør fjernvarme Rasmus Bøckman på tlf. 928 83 275.