Brann og redning Longyearbyen

Brann og redning kjøretøy

Brann og redning Longyearbyen

Vår oppgave er å beskytte og redde liv, eiendom og miljø. Brannvesenet har i alt 24 ansatte i hel og deltidsstillinger. Utrykningstjenesten er organisert i en vaktberedskap bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. Samtlige brannmannskaper er utstyrt med personsøker, samt vaktgående styrke i tillegg med sambandsradio.

Brann og redning har 110-varslingssentral plassert på energiverket som er døgnbemannet. Store deler av Longyearbyens bygning - og boligmasse er nå tilkoblet 110-varslingssentral.

I tillegg arbeider vi målbevisst med å sette lokal fokus på brannforebyggende oppgaver. Dette gjør vi ved å informere våre innbyggere, føre tilsyn med særskilte brannobjekt, samt bistår ved opplæring og gjennomføring av brannøvelser. Vi bistår også Sysselmannen med branntilsyn i bosetninger utenfor Longyearbyen.

Longyearbyen brann og redning har til salg blant annet:

- Røykvarslere
- 2kg ABC håndslukkere
- 6kg ABC håndslukkere
- 12 kg ABC håndslukkere
- 2kg CO2 håndslukkere
- 5kg CO2 håndslukkere
- Skumapparater

Brannstasjonen er åpen mandag - fredag kl 08.00 - 16.00.

Tips en venn Skriv ut