Med gårsdagens vær fikk vi sparket brøytesesongen ordentlig i gang.

Vi ber derfor alle om å parkere biler og scootere med utstyr godt utenfor veiene, slik at brøytemannskapet kommer frem for å gjøre jobben sin. Dette gjelder også områdene som er merket som snødeponi i brøytekartet, som dere finner her, under "Brøyting".