Sysselmannen på Svalbard, Longyearbyen sykehus og Longyearbyen lokalstyre oppfordrer fastboende og tilreisende til å holde avstand og bruke munnbind i butikker og på andre offentlige steder. Verken vaksine eller en negativ covid-test er argumenter for å ikke bruke munnbind.

De nye virusvariantene og økt reisevirksomhet øker sjansen for smitte også på Svalbard. Bruk av munnbind bidrar til å hindre smittespredning. Det vil også gjøre smittesporing lettere dersom smitte blir påvist. Smittesporing er et krevende arbeid som tar helsepersonellets ressurser, noe som kan redusere beredskapen ved andre hendelser på Svalbard.

Oppfordringen er i første rekke å bruke munnbind innendørs i offentlige rom som:

  • Butikker
  • På serveringssteder, unntatt når du sitter ved bordet.
  • På flyplassen i fellesarealene.
  • Andre offentlige steder der det er vanskelig å holde 1-meters avstand.

Oppfordringen om å bruke munnbind gjelder ikke i barnehagene og ved Longyearbyen skole, og heller ikke barn under 12 år.

Vi minner også om at dersom tilreisende blir smittet eller blir identifisert som nærkontakter, må isolasjon og karantene utholdes der de er på Svalbard.

Det er ikke karantenehotell på Svalbard. Den enkelte gjest må dekke utgiftene knyttet til et forlenget opphold som følge av karantene eller isolasjon.

Isbjørnar_Munnbind.JPG