På grunn av luft og trykkstøt i hovedvannledningen i dag tidlig har det løsnet partikler i vannledningene.  

Dette medfører brunt vann og større partikler i vannkranene i deler av byen. Dette vil bli bedre utover dagen. Vannet er ikke farlig, men det anbefales at vannet tappes ut gjennom vannkranene og at silen i kranene som har vært brukt tas ut og rengjøres når fargen er borte fra vannet.