Longyear energiverk er i ferd med å sluttføre byttet av strømmålere til alle tilknyttede kunder. Byttet har i all hovedsak gått bra, og vi takker for en positiv innstilling og et godt samarbeide. De nye målerne vil bidra til en bedre håndtering av strømleveransen og legge til rette for å ivareta nye behov for en strømforsyning i endring. Det gjenstår imidlertid fremdeles ett mindre antall kunder som vi ikke har klart å få kontakt med. Målerbyttet her er derfor ikke gjennomført.

Dersom din strømmåler fremdeles ikke er byttet, ber vi deg snarest ta kontakt med vår samarbeidspartner Bratseth AS for å planlegge tidspunkt for målerbyttet. Dette gjør du ved å ringe eller sende SMS til Jan Owe Stenløs (98 24 36 19), eller Ole Marius Sæves (92 82 30 62).

Longyear energiverk are finalizing a change of electricity meters for all connected customers. The operation has gone smoothly, and we thank you for your cooperation. The new electricity meter will contribute to a better handling of the electricity supply and enable a transition to a more flexible power system.There are however a few customers that we have not been able to reach.

If you are one of those remaining with your old electricty meter, kindly contact our cooperation partner Bratseth AS urgently to plan the change. Kindly call (or sms) Jan Owe Stenløs (98 24 36 19) or Ole Marius Sæves (92 82 30 62).