Org.nr og bankkontoer

Organisasjonsnummer: 984 047 851

Gebyrer og avgifter
Bankkonto: 4750.32.26959
Kontakt oss her.

Strøm
Bankkonto: 4750.21.25466. 
Kontakt oss her.

Generelle henvendelser
Kontakt oss her.

Veigebyr

Informasjon om veigebyr og gebyrsatser finner du på siden Vei og trafikk.

Fakturadistribusjon; eFaktura, AvtaleGiro, EHF eller pr. mail

Privatkunder: eFaktura, AvtaleGiro eller pr. mail.

Betal regningene enklere fra oss eFaktura. Velger du eFaktura får du en elektronisk faktura rett inn i nettbanken, alt du trenger å gjøre er å godkjenne fakturaen med ett klikk. eFakturareferanse = Ditt kundenr.

AvtaleGiro AvtaleGiro er helautomatisk. Banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine da du blir varslet minst 7 dager før trekket skjer. Velger man i tillegg «Kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro» får man eFakturavarsel istedenfor varsel på papir. AvtaleGiroreferanse = De 11 første sifrene i din KID Når du betaler regninger fra oss, vil du i de fleste nettbanker (men ikke alltid i App) bli spurt om du ønsker å opprette eFaktura eller AvtaleGiro. Takk ja og avtalen opprettes. Vær obs på at det tar noe tid før avtalen om AvtaleGiro blir aktiv, men man blir varslet når avtalen trer i kraft. Har du ikke nettbank, ta kontakt med din bank for å opprette AvtaleGiro. Vi tilbyr også PDF-faktura per e-post. Om du ønsker dette, send en e-post til okonomi@lokalstyre.no. Opplys gjerne om ditt kundenr.

Bedriftskunder: EHF eller pr. mail.

Longyearbyen lokalstyre benytter seg av elektronisk forsendelse og mottak av faktura. Fakturaene kan enten sendes/mottas som EHF-format eller som PDF-fil per e-post. EHF-Faktura Send en e-post til okonomi@lokalstyre.no og informer om at dere kan motta EHF-faktura. Informer gjerne om deres kundenr og organisasjonsnummer. Hvis dere har Longyearbyen lokalstyre som kunde ønsker vi at dere registrerer at vi ønsker å motta EHF-faktura i vårt kundebilde (organisasjonsnr: 984 047 851). PDF-Faktura Alternativt kan dere motta fakturaene som PDF-fil via e-post, hvis dere ikke har mulighet til å motta EHF-faktura. Send en e-post til okonomi@lokalstyre.no og informer om hvilken epostadresse dere ønsker å motta fakturaene til. Informer gjerne om deres kundenr. 

Budsjett, handlingsprogram, økonomiplan og årsregnskap