Org.nr og bankkontoer

Organisasjonsnummer: 984 047 851

Gebyrer og avgifter
Bankkonto: 4750.32.26959
Kontakt oss her.

Strøm
Bankkonto: 4750.21.25466. 
Kontakt oss her.

Generelle henvendelser
Kontakt oss her.

Veigebyr

Informasjon om veigebyr og gebyrsatser finner du på siden Vei og trafikk.

Fakturadistribusjon; eFaktura, AvtaleGiro, EHF eller pr. mail

Budsjett, handlingsprogram, økonomiplan og årsregnskap