Infotorget er nå tilbake til normaldrift og har vanlig åpningstid på telefonen

Næringsbygget er fortsatt stengt for publikum og besøkende. Personer med særskilt behov for å møte saksbehandler for samtale kan gjøre avtale om det. Det må avtales på forhånd og disse personene skal hentes ved ytterdøren og følges inn til møtestedet. 

Åpningstider på telefonen (+47) 79 02 21 50    

Infotorget: Hverdager Kl. 09.00 - 15.00.

Tidsbegrenset tilskuddsordning: Hverdager Kl. 09:00 - 11:00 og 12:30 - 14:00. Generelle spørsmål kan rettes til infotorget, mens samtale med saksbehandler er mulig i tidsrommene nevnt over.

Direkte innvalg og epost til alle ansatte finner du på hjemmesiden

Ønsker du å komme i kontakt med oss per e-post?

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The front desk/reception is now back to regular service and opening hours (by phone)    

The administration building (Næringsbygget) will still be closed for the public and visitors. Persons with a special need to meet with a case handler can make an appointment. The appointment must be arranged in advance and these persons will be met at the front door and accompanied to the meeting room/office.

Opening hours (+47) 79 02 21 50 

• Front desk/reception (Infotorget): Weekdays 09:00 – 15:00.

Limited subsidy scheme: Weekdays 09:00 – 11:00 and 12:30 – 14:00. General request can be directed to the front desk, while phone conversation with the case handler is available during the above mentioned hours.

Find phone number to our employees here

Would you like to contact us by email?