Basert på snøskredfaglige vurderinger fra Skred AS har Sysselmannen besluttet å opprettholde evakueringen og ferdselsforbudet i Nybyen og oppholds- og ferdselsforbudet på oversiden av bebyggelsen i Lia. Evakueringen og oppholds- og ferdselsforbudet gjelder foreløpig fram til tirsdag.

Sysselmannen hadde en ny vurdering av situasjonen klokken 12.00 mandag sammen med Skred AS, Longyearbyen lokalstyre og NVE.

Snøforholdene i fjellsidene må stabilisere seg mer før evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudene kan oppheves. Det vil bli gjort en ny vurdering tirsdag formiddag.

Det kan fortsatt være fare for skavelnedfall som kan utløse større skred.

Det er fortsatt betydelig skredfare ute i terrenget. Sysselmannen ber folk som er på tur om å ta sine forholdsregler og ikke oppsøke skredfarlige områder.  Følg med på www.varsom.no


Based on assessments from Skred AS and the weather forecasts, the Governor has decided to maintain the evacuation and traffic ban in Nybyen and the residence and traffic ban on the upper side of the buildings in Lia. The evacuation and the ban on residence and traffic apply until Tuesday.

The Governor had a new assessment of the situation on Monday at 12.00 together with Skred AS, Longyearbyen local council and NVE.

The snow conditions on the mountain sides must stabilize more before the evacuation and traffic and residence bans can be lifted. A new assessment will be made on Tuesday before noon.

There still may be a danger of cornice fall which can trigger larger avalanches.

There is still a significant risk of avalanches in the terrain. The Governor asks people who are out in the terrain to take their precautions and not travel  to areas with risk of avalanches. Follow www.varsom.no.