Basert på snøskredfaglige råd fra Skred AS opphever Sysselmannen evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet i Nybyen og ferdsels- og oppholdsforbudet i Lia fra klokken 11.00 tirsdag 30. mars.

Sysselmannen hadde en ny vurdering av situasjonen klokken 10.30 i dag sammen med Skred AS, Longyearbyen lokalstyre og NVE.

Det er fortsatt betydelig skredfare ute i terrenget. Sysselmannen ber folk som er på tur om å ta sine forholdsregler og ikke oppsøke skredfarlige områder. Følg med på www.varsom.no


Based on advice from Skred AS, the Governor will lift the evacuation and residence and traffic ban ban in Nybyen and the residence and traffic ban in Lia from 11.00 on Tuesday March 30.

The Governor had a new assessment of the situation at 10.30 today together with Skred AS, Longyearbyen local council and NVE.

There is still a significant risk of avalanches in the terrain. The Governor asks people who are on a trip to take their precautions and not travel in areas with risk of avalanches. Follow www.varsom.no