Arild Hammerhaug  er tilsatt som administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre  

Lokalstyret vedtok enstemmig anbefalingen fra partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalget + tillitsvalgte i Longyearbyen Lokalstyre) om å tilsette Arild Hammerhaug som ny administrasjonssjef i Longyearbyen Lokalstyre (LL) i møtet i lokalstyret i går kveld.

Hammerhaug er 51 år og kommer fra stillingen som direktør for oppvekst i Lillestrøm kommune. Han har langvarig og tung erfaring fra toppledelsen i en større kommune, og har der fått til god samhandling mellom innbyggere/brukere, administrasjon/tillitsvalgtapparatet og politikk, blant annet gjennom å ha ledet etableringen av nye Lillestrøm kommune, en kommune bestående av de tre tidligere kommunene Skedsmo, Sørum og Fet.

Hammerhaug er svært motivert og vi er sikre på at han vil være en positiv bidragsyter i utviklingen av Longyearbyen og LL. Dette både gjennom sitt virke i LL og gjennom sitt store engasjement innen aktiviteter for barn/unge og kulturfeltet. Han er i tillegg selv en aktiv hobbymusiker.

Tiltredelse er forventet 1.1.2022.

Vi er svært glade for at Arild Hammerhaug ønsker å bli en del av laget og vi ønsker han velkommen til oss!