Longyearbyen lokalstyre har, etter dialog med nærings- og fiskeridepartementet, besluttet å utsette rapporteringsfristen på bruken av midlene som er tildelte etter søknad fra næringsaktører i Longyearbyen i henhold til kriterier i forskriften.

Bakgrunnen relateres til at Longyearbyen lokalstyre den siste tiden har fått flere forespørsler med ønske om lengre rapporteringsfrist og at

Innovasjon Norge har utsatt rapporteringsfristen på sin ordning med tre måneder. Longyearbyen lokalstyre og Innovasjon Norge samarbeider tett på omstillingspakkene. Det er derfor naturlig at Longyearbyen lokalstyre gir tilsvarende utsettelse på «Svalbardpakke 1».

Ny frist settes til 1.9.2022. Alle som har fått tilsagn informeres direkte.

Dersom det er spørsmål relatert til den nye rapporteringsfristen, så anbefales det å sende e-post til postmottak@lokalstyre.no