Vedtak i Teknisk utvalg 23.3.2021:

Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde fastsetter planprogram for D60 Delplan for felt KHHS2 Småbåthavna, i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3.ledd.

 

Administrasjonens anbefaling:

"Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde fastsetter planprogram for D60 Delplan for felt KHHS2 Småbåthavna, i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3.ledd"

 

Delplanarbeidet er et privat initativs om fremmes av LPO Arkitekter AS på vegne av foreningen To-takteren. Utviklingsplanene utløser krav tikl delplan som forutsetter planprosess og planprgram i samsvar med svalbardmiljøloven § 50.

 

Formålet med delplanen er å tilrettelegge for utvidelse av dagens virksomhet i Småbåthavna.

Planprogrammet beskriver formål med planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, framdrift og medvirkning. Se nedenfor for fastsatt planprogram og særutskrift fra behandling i teknisk utvalg.