På grunn av arbeid på vannledning vil deler av Vei 222, 224, 226 og 228 være uten vann onsdag 27. november fra kl. 09.00 - 13.00.

Se tegning under.

Nedstenging vann Lia.JPG