På grunn av arbeid på vannledning vil Vei 232 nr 45, 47 og 49 være uten vann onsdag mellom kl 09.00 og 16.00.

Nedstenging 232.45-49.JPG