Planen vil bli utarbeidet av Multiconsult Norge AS, på oppdrag fra Polarbygg Utvikling AS, LNS Spitsbergen AS, BGI AS og Gamlemekken AS.

Det er utarbeidet et planprogram som beskriver formål med planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, og planprosessen med frister og medvirkning. Forslag til planprogram kan lastes ned, se nedenfor.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet generelt eller til innholdet i planprogrammet spesielt, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Longyearbyen lokalstyre på postmottak@lokalstyre.no, innen 15. februar 2021.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse på tlf. + 47 951 90 790 / tom.langeid@multiconsult.no

Dokumenter: