Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Delplan D50

Delplan for Longyearbyen kirkegård - planutkast på offentlig ettersyn

Planident: D50

Formålet med delplanen er å legge til rette for etablering av en ny kirkegård i Longyearbyen. Dette for å kunne tilby en verdig og trygg gravplass og minnested for avdøde og pårørende på Svalbard.

Høsten 2016 gikk et skred på hver side av Longyearbyen kirkegård. I ettertid har området kirkegården ligger i blitt avstengt i perioder grunnet skredaktivitet. Svalbard kirke ønsker å etablere en ny og skredsikker kirkegård i Longyearbyen. Planforslaget gjelder en lokalitet cirka 100 meter nord for Svalbard kirke på Skjæringa. Kirkegården reguleres som grav- og urnelund. Kistegraver tillates ikke på den nye kirkegården. 

Teknisk Utvalg har i  møte den 9. mars 2021, sak 8/21, fattet vedtak om at planutkast til delplan D50 Longyearbyen kirkegård, med planbeskrivelse, ROS, utfyllende bestemmelser og plankart, sist datert 22.2.2021, legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjøres med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 50, 4. ledd.

Kommentarer og innspill til planforslaget kan sendes Longyearbyen lokalstyre, e-post: postmottak@lokalstyre.no

Høringsfristen er 29. april 2021

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med arealplanlegger John Haugen, tlf. 40240118, e-post: John.haugen@lokalstyre.no

Dokumenter i saken:

Særutskift TU 9.3.2021 sak 8/21

Planbeskrivelse - Delplan 50 Lonngyearbyen kirkegård

Plankart - Delpan 50 Longyearbyen kirkegård

Utfyllende bestemmelser - Delplan 50 Longyearbyen kirkegård

Skredfarevurdering - Skred AS

Utredning av alternative lokaliteter - Delplan 50 Longyearbyen kirkegård

Bilder

Plankart D50 Longyearbyen kirkekård