Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Delplan for Todalen hytteområde

Planident: D44

Delplan 44 Todalen hytteområde er vedtatt.

Delplan for Todalen hytteområde, planid: D44, ble vedtatt av Longyearbyen lokalstyret på møte den 15.12.2020. Vedtaket er fattet i henhold til svalbardmiljølovens § 52. 

 

Plandokumenter vedtatt av Lokalstyre 15.12.2020 (Sak 81/20):

Andre saksdokumenter:

Planvedtak truffet av Longyearbyen lokalstyre kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI, jf. svalbardmiljølovens  § 52 fjerde ledd 2. pkt. Klagefristen er 3 uker fra kunngjort planvedtak. Eventuell klage sendes Longyearbyen lokalstyre, postboks 350, 9171 Longyearbyen eller e-post: postmottak@lokalstyre.no

Bilder

Hytte