Forslag til delplan er utarbeidet av enhet for Plan- og utvikling i Longyearbyen lokalstyre (LL), og er det siste av to delplaner som legger til rette for en helhetlig skredsikringsløsning for Lia under Sukkertoppen og Vannledningsdalen. Hovedformålet med denne delplanen er å gi hjemmel for sikringstiltak i Vannledningsdalen og avklare tilgrensende arealbruk.

Frist for uttalelse til planutkastet er satt til 20. april 2022.

Ved spørsmål til til planforslaget ta kontakt med saksbehandler: aina.iden.tveit@lokalstyre.no

D39b Bilde av nettkonstruksjoner i Vannledningsdalen.png.jpg

Følgende dokumenter hører til saken: