Delplanen for Hotellneset ble vedtatt av Lokalstyret på møte tirsdag 21. februar 2023. Tiltakshaver bak planen er Store Norske Spitsbergen kulkompani AS.

Lokalstyrets planvedtak kan påklages innen 3 uker, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til post@lokalstyre.no

Her kan du lese mer om planen