Vi har for tiden utfordringer med leveranse av tilstrekkelig fjernvarme. Dette skyldes streng kulde gjennom en lengre periode. Begrensingene ligger i distribusjon av varme fra fyrhus til undersentraler (sekundærnettet).

På Energiverket jobber vi på spreng med å sikre tilstrekkelig fjernvarme til alle, blant annet er nye sirkulasjonspumper bestilt. Dette for å øke vannmengden vi klarer å pumpe gjennom nettet.