Det er noen av resultatene i innbyggerundersøkelsen som Longyearbyen lokalstyre gjennomførte i perioden 19. januar – 10. februar 2021. 680 av byens 2026 forespurte innbyggere har svart på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 34%. På landsbasis var svarprosenten i gjennomsnitt 20%.

Oppsummering av undersøkelsen finner du her.