Opplysninger og søknadskjema om den tidsbegrensede tilskuddsordnineg for utenlandske borgere utenfor EU/EØS finner du her.

Tilskuddsordning

Ved behov for hjelp med å fylle ut skjema, er det sendt en oppfordring til deres arbeidsgivere om å bistå dere.

Det ligger mye informasjon på nettsiden vår som kan være til hjelp. Det er også utarbeidet en veileder for utfylling av skjema.