Hvis du ønsker en sjekk av det elektriske anlegget i boligen din, må du kontakte en godkjent elektriker som står oppført i Elvirksomhetsregisteret. DLE tar ikke slike oppdrag, da deres oppgave er å være kontrollmyndighet i etterkant.

Hvilke oppgaver har Det lokale eltilsyn?

DLE er lovpålagt med hjemmel i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn å utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger, samt i fritidsboliger. Tilsynet de utøver er på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE står fritt til å kjøpe kontrolltjenester av sakkyndige selskaper, som da utfører tilsynsarbeidet etter fullmakt fra DLE.

Det lokale eltilsyn utfører også tilsyn med elektroinstallatører, institusjoner og virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr for å sikre at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell.

DLE bistår også politiet ved brann- og ulykkesetterforskning. I tillegg tilbyr DLE informasjon og råd til Longyear Energiverk sine kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker forårsaket av elektrisitet.

 

Eltilsynet kan kontaktes på epost dle@lokalstyre.no for henvendelser rundt:

  • Kopi av rapport etter tilsyn
  • Bekymringsmelding
  • Andre spørsmål