Lokalstyreleder Arild Olsen, OKU-leder Kristin Furu Grøtting, rektor Frode Westby Thorstad og sektorsjef oppvekst og kultur Anne Jahre vil være i studio.

Klikk her for å bli med på møte

Vi gjør oppmerksom på at dette er et informasjonsmøte og at det åpnes ikke opp for politisk diskusjon.

Høringen vil bli politisk behandlet i Lokalstyremøte 14.september  

 

Spørsmål kan sendes inn på e-post: forskrift.skolebhg@lokalstyre.no i forkant av møte.

Det vil også bli mulighet å stille spørsmål underveis.

Alle spørsmål og svar vil bli lagt ut på norsk og engelsk i etterkant av møte på lokalstyre sin hjemmeside.