Lokalstyreleder Arild Olsen, OKU-leder Kristin Furu Grøtting, rektor Frode Westby Thorstad og sektorsjef oppvekst og kultur Anne Jahre vil være i studio.

Klikk her for å bli med på møte

Opptak av møte kan sees HER

Vi gjør oppmerksom på at dette er et informasjonsmøte og at det åpnes ikke opp for politisk diskusjon.

Høringen vil bli politisk behandlet i Lokalstyremøte 14.september  

 

Spørsmål kan sendes inn på e-post: forskrift.skolebhg@lokalstyre.no i forkant av møte.

Det vil også bli mulighet å stille spørsmål underveis.

Alle spørsmål og svar vil bli lagt ut på norsk og engelsk i etterkant av møte på lokalstyre sin hjemmeside.