Så lenge man holder seg innenfor vilkårene kan man bruke torget uten å melde ifra til Longyearbyen lokalstyre.

Longyearbyen torg

Torget er delt inn i områder etter hvem som disponerer grunnen. Longyearbyen lokalstyre drifter deler av torget og gågaten på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Disse områdene ansees som offentlige (område A) og kan fritt benyttes av virksomheter så lenge det er i henhold til driftsvilkårene. For å stå på områdene B og C må man ha en avtale med henholdsvis Lompensenteret eller Coop Svalbard.

Longyearbyen torg er utformet med særlig vekt på barn og unges interesser og det er gjennom driftsvilkårene lagt opp til fleksibel bruk av torget, blant annet for å skape aktivitet som styrker torget som møtested.

>> Driftsvilkårene for Longyearbyen torg