Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

En smakebit fra arealplanverkstedet!

Innsatsen og humøret til deltakerne på arealplanverkstedet i går var en positiv opplevelse, og lokalstyre er godt fornøyd med gjennomføringen! Arrangementet viste hvor nyttig det er for alle parter å vektlegge medvirkning og åpenhet i planprosessen.

Gruppene jobbet med oppgaver innenfor temaene A) Skutertrafikk og –parkering, B) Boligområder, gangarealer og møteplasser utenfor sentrum, C) Hundegårder, D) Sentrumsområdet, E) Sjøområdet og F...) Friluftsliv.

Det ble presentert forslag om transformasjon av SJØOMRÅDENE for å legge til rette for en fremtidsrettet arealbruk. Mulighet for bolig, mindre næring og forretning, samtidig som allmenhetens tilgang til sjøarealene skal sikres, var forslag til utvikling.

HUNDEGÅRDER og utvidelse av disse fikk bred støtte. Det var likevel noen uenighet om hvor mye en skulle tillate av andre funksjoner innenfor hundegårdene. Belastingen på miljøet knyttet til trafikk, frakt og belysning var viktige momenter å ta med i vurderingen, samt manglende tilfredsstillende infrastruktur som vei, vann og avløp.

SKUTERTRAFIKKEN følger snøen. Det er vanskelig å se for seg en mer ryddig regulering av kjøretraseer i sentrum, var konklusjonen i flere grupper. Det ble foreslått å preparere skuterløyper og gjennomføre andre tiltak for å tydeligere definere hvor trafikken skal gå. Felles tilrettelagte parkeringsområder, for å rydde opp på lekeplasser og grøntområder var folk positive til.

Arealplanarbeidet fortsetter nå med støtte i de innspill og kartillustrasjoner som ble utarbeidet i løpet av kvelden. Takk for innsatsen til alle som deltok, vi høres og ses igjen i neste runde!

     

   

Longyearbyen lokalstyre sitt bilde.