Mandag denne uken hadde vi en hendelse, hvor 15 personer ble bragt til Longyearbyen etter at Isbjørn 2 gikk på grunn i Borebukta.

Vår oppgave under en slik hendelse er å opprette et mottakssenter, og å ivareta det psykososiale for dem som er berørt. Og i et slikt scenario er vi avhengige av flere krefter.

Som ved tidligere hendelser ser vi nok en gang at samholdet og innsatsviljen for å hjelpe kommer til overflaten.

Med dette ønsker Longyearbyen lokalstyre å takke hver enkelt som bidro med sin tid og innsats under hendelsen.

Lokalstyreleder Arild Olsen sier det slik:

­ – Viljen til at mange stiller opp for noen andre er noe vi ser året gjennom og over tid. Det er ikke bare en egenverdi i seg selv, men helt avgjørende for at vi skal lykkes i både akutte hendelser som nå og i samfunnsutvikling ellers. I denne hendelsen ble nettopp vår evne til «å ta vare på» også fremhevet av de berørte. Da blir jeg ekstra stolt av Longyearbyen, og det er felleskapets fortjeneste. Det er noe å kjempe for å bevare, sier Olsen.