Energiverket - Røykgassrensing

Torsdag starter innkjøringsperioden av renseanlegget på energiverket.

Røykgassen vil for første gang sendes inn i renseanlegget, og gå gjennom en renseprosess før den kommer ut i pipen.

Det gjenstår fremdeles mye testing og justeringer, men dette er en milepæl som indikerer at driftsfasen nærmer seg.

Tips en venn Skriv ut