Røykgassen vil for første gang sendes inn i renseanlegget, og gå gjennom en renseprosess før den kommer ut i pipen.

Det gjenstår fremdeles mye testing og justeringer, men dette er en milepæl som indikerer at driftsfasen nærmer seg.