Det nye innbyggertorget skal etableres i løpet av 2022.

- I kommunekompassundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2020 scorer Longyearbyen lokalstyre godt på de fleste områdene. I kategorien for tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering oppnådde vi imidlertid en noe lavere score. Etableringen av innbyggertorget gir større åpenhet og bedre tilgjengelighet for alle, sier Arild Hammerhaug, administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre.

Ved å flytte dagens tjeneste fra 2. til 1. etasje blir det tydelig hvor eksterne kan henvende seg og lett å ta kontakt. Det skal også åpnes opp mot biblioteket med ny glassvegg for å få en mer åpen løsning.

Ombyggingen er første steg i videreutviklingen av næringsbygget. Longyearbyen lokalstyre skal presentere de neste fasene for lokalstyret på et senere tidspunkt.