Etter at vi fikk alle tillatelser og dokumentasjon på plass, fikk vi IG (igangsettingstillatelse) på fredag (18.1.2018) og allerede lørdag (19.1.2018) var LNS på plass i bakken og startet pelearbeider. Fokus har vært på gjennomføring, slik at vi ikke har varslet  til naboer i god tid, slik man bør og skal. Håper dere tilgir oss dette.

MEN- i perioden siden tildeling av midler har det vært en strålende dugnadsgjeng bestående av foreldre  i Svalbard turn og sponsorer i gang, slik at både heismaskin og heishus rehabiliteres, det forberedes for el og lyskastere, og løypa for både heistrase og kjøretrase preppes og forberedes.

Pelearbeidene er nå ferdige, men det vil fortsatt være virksomhet i området bak spisshusene.

I en periode vil scootertraseen i dette området være sikret og avstengt og vi henstiller scooterkjørere til å kjøre på nedsiden av spisshusene i denne perioden.

Vi beklager den ulempen dette vil føre til for den enkelte, men gleder oss til å ha en alpinbakke klar om noen uker. Alpinbakke pelemaskin.jpgAlpinbakke ferdig pelet.jpg