Oppdatering fra / Update from Sysselmannen på Svalbard / The Governor of Svalbard:

Evakuerer ikke i kveld

Basert på snøskredfaglige vurderinger fra NVE og Skred AS og værprognosene har Sysselmannen besluttet at det ikke blir iverksatt evakuering av boliger i Lia og Nybyen i kveld.

– Vi følger situasjonen nøye og vil gjøre en ny vurdering mandag morgen kl. 10.00, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Beredskapsrådet i Longyearbyen hadde møte hos Sysselmannen sammen med representanter fra NVE og Skred AS søndag kveld kl. 20.00, der skredsituasjonen ble vurdert.

Sysselmannen oppfordrer folk som ferdes ute i terrenget om å være varsomme og ta sine forholdsregler. www.varsom.no melder om faregrad 3 – betydelig for Nordenskiøldland.

No evacuation tonight

Based on avalanche assessments from NVE and Skred AS and the weatherforcast, the Governor has decided that there will be no evacuation of houses in Lia or Nybyen tonight.

- We will monitor the situation closely and make a new evaluation at 10.00 hrs. Monday morning, Governor Kjerstin Askholt says.

The emergency preparedness council of Longyearbyen had a meeting at the Governor’s office Sunday evening, where the avalanche situation was evaluated with NVE and Skred AS.

The Governor encourages people outdoors to be cautious and take their precautions. www.varsom.no reports hazard level 3 - significant for Nordenskiöldland.