Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Ferdsels- og oppholdsforbud pr. 29.11.2018

Evakuering opprettholdes / Evacuation is maintained

Oppdatering
Updated info

Flere detaljer på Sysselmannens hjemmesider og sider på Facebook.
Further details in English on The governors homepages and on Facebook.
 

Evakueringen opprettholdes
Sysselmannen opprettholder evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet i Lia. Beslutningen er basert på værprognosene og skredfaglige vurderinger fra NVE.
- Vi vil gjøre en ny vurdering sammen med NVE lørdag ettermiddag, opplyser assisterende sysselmann Berit Sagfossen.
Evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet gjelder for følgende boliger (se lenke til kart til høyre):
Evakueringen vil gjelde for følgende boliger: Vei 222-7, 222-9, 222-11, 22...2-13, 222-15, 222-17, Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37, Vei 228-2, 228-4 A, B, C, D, 228-7, 228-9, 228-11, 228-13 A, B, C, D, E.
Det er ventet snø og mye vind framover. Sysselmannen ber folk om å følge med på www.varsom og ta sine forholdregler ved ferdsel i terrenget.
Veien opp til Gruve 7 er stengt på grunn skredfaren og værforholdene. Det kan også være vanskelige kjøreforhold i dalen. Sysselmannen oppfordrer derfor folk til å begrense bilkjøringen innover i Adventdalen.

Evacuation is maintained
The Governor maintains the evacuation and traffic- and ban on entry in Lia. The decision is based on weather forecasts and avalanche assessments from The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE).
"We will make a new assessment together with NVE on Saturday afternoon," said Deputy Governor Berit Sagfossen.
The evacuation and ban on entry applies to the following houses:
The evacuation will apply to the following homes: Road 222-7, 222-9, ...222-11, 222-13, 222-15, 222-17, Road 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226 -35, 226-37, Road 228-2, 228-4 A, B, C, D, 228-7, 228-9, 228-11, 228-13 A, B, C, D, E.

It is expected snow and a lot of wind in the coming hours. The Governor asks people to follow on to www.varsom.no and take their rules of procedure when traveling in the terrain.

The road up to Mine 7 is closed due to the avalanche danger and weather conditions. There can also be difficult driving conditions in the valley. The Governor therefore encourages people to restrict driving in Adventdalen.