Longyearbyen lokalstyre har nå sendt ut fakturagrunnlag etter ny sats på renovasjon for husholdningskunder. Vi ber dere ta en ekstra gjennomgang og sjekker at vårt gebyrgrunnlag er riktig. Varme, vann og avløp faktureres etter BRA inkludert fellesareal. Renovasjon faktureres etter leilighetsstørrelse uavhengig av fellesareal.

Det er viktig å legge merket til at dette gebyret gjelder kun for husholdninger. Næring skal ikke benytte seg av husholdningscontainere i byen og må etablere egne avtaler med lokalstyre for innhenting av avfall, næring betaler etter mengde avfall.

Hvis det viser seg at det er feil i vårt grunnlag ber vi dere ta kontakt på kommunalegebyr@lokalstyre.no og legge ved plantegninger som dokumenterer riktig m2 forhold. Beregning av BRA (kilde: dibk.no)

Ved dokumentert feilregistrering av BRA vil vi tilbakebetale/innkreve 3 år tilbake i tid fra dokumentasjonen mottas.