- Vi er informert om at fastboende på Svalbard som er på fastlandet i jula, er blitt smittet med Covid-19. De blir der de er på fastlandet til de har gjennomført isolasjon og er blitt friske, opplyser smittevernlege Knut Selmer ved Longyearbyen sykehus i en pressemelding.

- De det gjelder følges opp av helsetjenesten der de befinner seg. Men dette minner oss på hvor viktig det er å fortsatt ha fokus på de generelle smittevernrådene også på Svalbard fremover, sier Knut Selmer.

Smittevernlegen viser til at situasjonen på Fastlands-Norge er ustabil med mange pågående utbrudd og fare for økt smittespredning gjennom jul og nyttår. Det er viktig at smittevernreglene opprettholdes gjennom jul og nyttår. Oslo og Viken har fortsatt de høyeste smittetallene, men det er i julen registrert en økende smittespredning i flere av landets fylker.

- Det er behov for fortsatt sterk innsats for å redusere smittespredningen, og det er viktig at befolkningen på Svalbard fortsatt er sitt ansvar bevisst. Spesielt når mange har vært på fastlandet i forbindelse med julefeiring. Når mange har vært på fastlandet, øker risikoen for smitte også på Svalbard i tiden etter jul og nyttår, påpeker Knut Selmer.

Han minner om at det er de generelle smittevernrådene som kan unngå smittespredning.

- Sørg for å ha færrest mulig nærkontakter, hold avstand, og sørg for at du testes hvis du blir syk. Passasjerer med fly til Longyearbyen har et særlig ansvar de nærmeste ukene, sier smittevernlegen.

Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd. Longyearbyen sykehus har god kapasitet på testing. Men det er viktig at man holder seg hjemme dersom man er syk, og smittevernlegen anbefaler at man ringer sykehuset for å få gjennomført en test.

Ved økende eller mer utbredt smitte vil det være nødvendig med både målrettede og mer generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning de neste uker, taler for årvåkenhet for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene.

- Det tar lang tid før vaksinering er gjennomført for alle som ønsker det, sier smittevernlege Knut Selmer.