Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Fastsetting av planprogram - arealplan for Longyearbyen planområde 2014-2024

Longyearbyen lokalstyre har fastsatt planprogram for arealplanen til Longyearbyen planområde. På bakgrunn av innspill under offentlig ettersyn, er det gjort mindre endringer i planprogrammet:

Det største endringen er at antall utredningstemaer er utvidet fra 23 til 25.
De to nye temaene er 24.Turistbasert næring i Adventdalen og 25.Sjøområdet, Sjøskrenten og Hotellneset.
Masterplan «Svalbard mot 2015» er lagt inn som kunnskapsgrunnlag i flere av utredningstemaene. I avsnittet som beskriver formålet med planleggingen i Longyearbyen, er det lagt til at bærekraft skal være førende for fremtidig utvikling.
Punkt «10. Planprosess og fremdrift» er justert i fastsatt planprogram. Tidsfrister er skjøvet på og kommentarer under pkt. planvedtak er korrigert til å være i samsvar med svalbardmiljølovens bestemmelser for Longyearbyen planområde.

Fastsatt planprogram ligger under relaterte filer.