Det har den siste tiden pågått arbeid med å forbedre vannkvaliteten i fjernvarmesystemet. I denne forbindelsen har det vært installert flere nye komponenter på flere av fjernvarmekretsene. I natt oppsto det en feil på en av komponentene på sekundærkretsen til fyrhus 5. Feilen var av alvorlig karakter og medførte at fyrhus 5 stoppet å levere varme ut på nettet. Dette medførte at varmen i området haugen, funken og skolen begynte å synke.

Feilen ble oppdaget i dag tidlig kl.06:30 og er iløpet av morgentimene utbedret. Det leveres nå varme ut på sekunderkretsen som normalt. Dersom noen har merket at temperaturen har sunket på morgentimene så vil den nå komme tilbake til normalt.  Det er stor sikkerhet i fjernvarmesystemet og det har ikke vært meldt inn lavere temperaturer i bygningene i forbindelse med denne hendelsen.

De nye komponentene som har blitt installert, er nå blendet ut av hele systemet for en gjennomgang sammen med leverandøren for å avdekke hvordan denne feilen kunne oppstå.

Med hilsen
Morten Dyrstad
Sektorsjef teknisk