Regjeringen har besluttet at det skal på plass en ny energiforsyning i Longyearbyen innen to til fem år. Longyearbyen lokalstyre har ansvar for at energiforsyningen forvaltes rasjonelt i Longyearbyen, også i overgangsfasen frem til ny energiforsyning er etablert.

Den beregnede kostnadsrammen for vedtatt ombygging av reservekraftverket er på 40 millioner kroner. Fordelingene av kostnadene antas å være 35 millioner i 2022 og 5 millioner i 2023.

I sammendraget av rapporten for overgang til nytt energisystem, som lå til grunn for valg av overgangsløsning, står det at det skal etableres en løsning hvor man i størst mulig grad benytter eksisterende kapasitet i en overgangsfase frem til ny energiforsyning er etablert. Overgangsløsningen som er valgt kan implementeres raskt, er enkel å drifte, har et oversiktlig kostnadsbilde med få ukjente risikoer og en relativt lav investeringskostnad. I tillegg gir løsningen betydelige reduserte klimagassutslipp, samtidig som den gir gode muligheter for implementering av grønne energikilder.

Lokalstyret behandler saken om finansiering av overgangsløsningen tirsdag 10. mai 2022.