Busskuret i krysset Hilmar Rekstens vei ved Kullungen barnehage har de siste år vært plassert på feil side i forhold til skolebuss og annen trafikk i Hilmar Rekstens vei. Når det nye krysset kom på plass, ble sikten redusert på grunn av skuret. Nå er det fjernet for å bedre sikten for bilister som kommer vestfra i vei 229 og inn i krysset vei 200/232.

Det skal settes opp igjen ved planlagt kollektivholdeplass på andre siden av veien i henhold til arealplan, se illustrasjon.

Vi beklager eventuelle ulemper fraværet av busskuret vil medføre. Vi vil gi ytterligere informasjon når vi vet mer om tidspunkt for reetablering.