Næringsbyggene på vestsiden og boligene i Vei 230.02,04,06,08,10,12 og 14 blir berørt av utkoblingen. Se førøvrig markering på kartet.  

Vi beklager ulempen dette eventuelt medfører.