Ved brøyting i Longyearbyen har det flere steder dukket opp forskjellig utstyr som står for nært veien og snødeponiene. Eksempelvis Jerrykanner, sleder, scootere og bålpanner. Disse skal være plassert minimum 1,5 meter fra vei. Det oppfordres til å flytte utstyr som hindrer brøytingen. Utstyr som ikke blir flyttet, eller som kan bli kjørt i stykker av brøytebilen, vil bli kjørt til avfallsanlegget.