Målene ble høsten 2020 valgt ut i en omfattende politisk prosess. Disse målene er de mest sentrale for organisasjon og lokalsamfunnsarbeidet videre i arbeidet «Fra globale mål til lokal handling i Longyearbyen». Miljø- og næringsutvalget (MNU) har fått i oppgave å koordinere den videre prosessen mot en rullert Lokalsamfunnsplan for Longyearbyen mot 2033. Planen utformes og vil være på høring i 2021. Planen skal være fundert på FNs bærekraftsmål og den vil være en del av rammen for Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024.

Mer om hvordan du kan gi innspill til, medvirke og påvirke finner du på sidene "Lokalsamfunnsplan og bærekraft i praksis" og på siden "Lokalsamfunnsplan 2021 - 2033".