Smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard følger den alvorlige utviklingen i smittesituasjonen på fastlandet nøye. – Vi kaller inn beredskapsrådet for Svalbard til et møte i morgen for å diskutere eventuelle lokale tiltak, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Smittevernlege Knut Selmer ved Longyearbyen sykehus ber folk om å følge nøye med på informasjonen som kommer fra sentrale myndigheter og understreker viktigheten av å følge de nasjonale smittevernrådene.

- Vi viser spesielt til regjeringens reiseråd hvor de sterkt anbefaler alle om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige, sier han.

- Vi oppfordrer både fastboende og eventuelle tilreisende om å vurdere nødvendigheten av reiser mellom fastlandet og Svalbard, understreker smittevernlegen.


The infection control doctor at Longyearbyen hospital, Longyearbyen local council and the Governor of Svalbard are closely following the serious development in the infection situation on the mainland. - We call the emergency preparedness council for Svalbard to a meeting tomorrow to discuss possible local measures, says Governor Kjerstin Askholt.

Infection control doctor Knut Selmer at Longyearbyen Hospital asks people to pay close attention to the information coming from central authorities and emphasizes the importance of following the national infection control advises.

- We refer especially to the government

t's travel advises, where they strongly recommend everyone to avoid travel that is not strictly necessary, he says.

- We encourage both permanent residents and visitors to consider the necessity of travel to Svalbard and the mainland, emphasizes the infection control doctor.