Informasjon fra Sysselmannen på Svalbard / Information from The Governor of Svalbard

Information in Norwegian and English: 

Følger værsituasjonen framover 

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for ekstreme vindkast på 45 m/s for Nordenskiøldland. Farevarselet gjelder for torsdag formiddag og kveld. Sysselmannen følger situasjonen sammen med NVE og Skred AS og vil vurdere eventuell evakuering for utsatte boliger i Longyearbyen.

For torsdag er det også varslet om snøskredfare 4 – stor.

- Vi vil innkalle beredskapsrådet til et møte sammen med NVE og Skred AS i morgen ettermiddag for å vurdere situasjonen. Dersom det blir besluttet evakuering, vil vi gi folk beskjed i løpet av onsdag, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Longyearbyen lokalstyre oppfordrer folk i Lia og Nybyen om å finne en «evakueringsvenn» og til å forberede seg på en eventuell evakueringssituasjon. Hvis Nybyen blir evakuert, vil UNIS kontakte studentene i Nybyen og sammen med Samskipnaden sørge for evakuering.

Følg med på hjemmesidene til Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre framover.

 

Monitoring the weather situation in the coming days

The Norwegian Meteorological Institute has issued a hazard warning for extreme wind gusts of 45 m/s for Nordenskiöldland. The warning applies for Thursday morning and evening. The Governor follows the situation together with The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and Skred AS and will consider possible evacuation of exposed areas in Longyearbyen.

On Thursday the avalanche risk is 4 - HIGH.

- We will convene the emergency preparedness council for a meeting with NVE and Skred AS tomorrow afternoon to assess the situation. If it is decided to evacuate, we will inform the public Wednesday, says Governor Kjerstin Askholt.

Follow the homepage of the Governor and Longyearbyen community council in the coming days.

Longyearbyen community council encourages people in Lia and Nybyen to find an "evacuation friend" and prepare for a possible evacuation situation. If Nybyen is evacuated, UNIS will contact the students in Nybyen and organize evacuation together with Samskipnaden.