Dette er den viktigste folkedugnad du noen gang har deltatt i. Ditt bidrag er avgjørende for oss alle!

Myndighetene ber alle som bor i Norge inkludert oss på Svalbard om å lese viktig informasjon og råd om koronavirus på www.fhi.no og www.helsenorge.no  
Rådene forandrer seg raskt, derfor bør du følge med daglig. Dersom du har problemer med å forstå informasjonen, oppfordrer vi deg til å be noen du kjenner om hjelp. 
 
 
Forebygge koronasmitte.JPG
 
Temasider om Koronavirus: 

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Har du blitt syk og har symptoner på luftveisinfeksjon (hoste, sår hals, pustevansker), så bør du straks kontakte lege på telefon. 

NB! Det er viktig at du ringer legen før du oppsøker hjelp. 
Longyearbyen Sykehus: 79 02 42 00