Viser til pressemelding fra regjeringen 17.mars

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.

Faktura for mars går som normalt.

Reduksjonen vil komme på faktura for april.