Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Foreldrenettverk- positiv foreldrekultur

Foredrag med politibetjenter fra Arendal. I flere år har politiet i Arendal lært foreldre om Foreldrenettverk – også kalt Positiv Foreldrekultur. Grunntanken i foreldrenettverk er at foreldrene til barna i de ulike klassene ser på hverandre som en ressurs, jobber aktivt i forhold til relasjonsbygging, og blir enige om noen felles kjøreregler.

Tirsdag 27. oktober og onsdag 28. oktober vil tre politibetjenter fra Arendal politistasjon komme på Longyearbyen skole for å holde foredrag for 4.-7. trinn, og 8.-10. trinn. På kveldstid vil foreldre bli invitert til informasjon om foreldrenettverk, og en gjennomgang av de samme temaene som elevene har fått på dagtid. I tillegg vil politibetjentene komme på ungdomsklubben onsdag kveld for å møte ungdommene der.

Tema i 4.-7. trinn vil være nettvett. Det vil fokuseres på å gi elevene råd i forhold til bruk av sosiale medier og nettet generelt. Tema i 8.-10. trinn vil være holdninger, tyveri, mobbing og rusbruk. Erfaringsmessig er tiden fra slutten av 8.trinn det tidspunktet hvor mange gjør seg sine første erfaringer med alkohol.

Foreldrenettverk 1.-3. klasse

Tid. Tirsdag 27.oktober kl. 19:00 – 20:30
Sted: Longyearbyen skole, glassgården
Tema: informasjon om foreldrenettverk, praktisk og konkret informasjon om oppstart

Foreldrenettverk 4.-7.klasse

Tid: Tirsdag 27.oktober kl. 19:00 – 20:30
Sted: Longyearbyen skole, auditoriet
Tema: informasjon om foreldrenettverk, praktisk og konkret informasjon om oppstart i tillegg til nettvett.

Har man barn i både 1.-3. trinn og 4.-7. trinn, velger man hvor man ønsker å gå.

Foreldrenettverk 8.-10.klasse

Tid: onsdag 28.oktober kl. 19:00 – 20:30
Sted: Longyearbyen skole, auditoriet
Tema: informasjon om foreldrenettverk, praktisk og konkret informasjon om oppstart, i tillegg til holdninger, tyveri, mobbing og rusbruk

Håper så mange som mulig ser nytten av foreldrenettverk, og stiller på foredragene.

Vennlig hilsen forebyggende forum

Longyearbyen Skole
Sysselmannen på Svalbard
Ung i Longyearbyen
Helsesøstertjenesten
Barne- og familietjenesten