Forprosjekt av sikringstiltak i Lia og Vannledningsdalen

NVE har ferdigstilt forprosjektrapport for sikringstiltak i Lia og Vannledningsdalen. Valg av løsning skal behandles i Teknisk utvalg 04.12.18 og i lokalstyret 10.12.18 Valg av løsning er en milepæl i arbeidet med utformingen av Delplan 39 Lia og Vannledningsdalen. Selve forslag til delplan vil utarbeides videre i vinter, ut fra valget av sikringskonsept som nå gjøres av lokalstyre.

Planarbeidet i Longyearbyen lokalstyre (LL) og Norges vassdrags- og energi direktorat, NVE, sitt arbeid med forprosjekt for sikring av bebygde områder under Sukkertoppen og Vannledningsdalen er en del av Overordnet plan for skredsikring i Longyearbyen 2018-2020.

LL har deltatt aktivt i forprosjektet.

 

Dokumentene som er tilknyttet saken som behandles i TU og lokalstyret finner du under Relaterte filer.
(NB! Noen av dokumentene er store filer som kan være tunge å laste ned.)

Vedlegg

application/pdfPS 59-18 Valg av løsning for skredsikring av Lia og Vannledningsdalen
application/pdfVedlegg 1 Forprosjektering av sikringstiltak fase B2 NVE 2018 6.7 MB
application/pdfVedlegg 2 Tegninger (stor fil) 47 MB
application/pdfVedlegg 3 Faresoner ved sikring 2 MB
application/pdfVedlegg 4 Konsekvenser for bebyggelse 4.1 MB
application/pdfVedlegg 5 Infrastruktur Vannledningsdalen - Forprosjektrapport 6.3 MB
application/pdfVedlegg 6A Geoteknisk vurdering 37.1 MB
application/pdfVedlegg 6B Notat fra prøvegraving 7.2 MB
application/pdfVedlegg 6C Ingeniørgeologisk vurdering for skredsikring Sukkertoppen og Vannledningsdalen 828 KB
application/pdfVedlegg 7 Håndtering av overvann og sedimenter 1.6 MB
application/pdfVedlegg 8 Forprosjektering fase 1 - Faktaark 12.6 MB
application/pdfVedlegg 9 NVE Rapport Dimensjonerende skred fra Sukkertoppen og faresoner for Lia under Sukkertoppen 15.7 MB