I hht. kommuneloven §§ 44 og 45, jfr. Svalbardlovens § 40, er administrasjonsutvalgets innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2020 – 2023 og budsjett 2020 for Longyearbyen lokalstyre lagt ut til alminnelig ettersyn i Infotorget i Næringsbygget og på vår nettside fra 25.11 – 09.12.2019.

Lokalstyret skal behandle handlingsprogram, økonomiplan og budsjett i møte 09.12.2019 kl. 19.00 på møterom «Newtontoppen» i 3. etg. i Næringsbygget.