Trafikksikkerhetsplanen 2021-2024 danner grunnlag for videreføringen av trafikksikkerhetsarbeidet i Longyearbyen og skal bidra til at Longyearbyen er et trygt og trivelig sted å bo og ferdes. Følgende delmål er satt for planen: 

- Skoleveiene skal være trygge  
- Vi skal ha gode og trygge veier i og rundt Longyearbyen  
- Vi skal ha gode ferdselsårer som leder scootertrafikken på klare og entydige merkede veier ut fra og inn i Longyearbyen 

 

Ved å legge planen ut på offentlig ettersyn håper Longyearbyen lokalstyre å få et bredere bilde av hvordan innbyggerne i byen oppfatter dagens situasjon. Vi ønsker også innspill på om planen treffer med de vurderingene som allerede er gjort.  

Les Trafikksikkerhetsplanen her. 

 

Alle er velkomne til å gi innspill.  

Send innspill til lillian.risvaag@lokalstyre.no 

 

Høringsfrist: 29. juni 

 

Her kan du lese forslaget:

Trafikksikkerhetsplan 2021-2024